TABLE MECHANISM PT 009-4

MECHANIZM TRANSFORMACJI STOŁU

  •  mechanizm umożliwia transformację stolika niskiego w stół wysoki (6-osobowy), np. do spożywania posiłku,
  •  płynna praca wspomagana sprężynami naciągowymi,
  •  mechanizm rozkłada się lekko i zamyka pod pełną kontrolą,
  •  dostępne wersje mechanizmu w lakierze białym lub czarnym.

INDUSTRIAL PROPERTY

products